• info@maa118.dk

Credits and sources

Credits and sources


Books

Hanstholmfæstningen
ISBN: 87-981206-1-1, Bent Bågøe Anthonisen

“Atlantvolden – fra Agger til Bulbjerg
ISBN: 87-89834-28-3, Jens Andersen

Kystartilleri i Danmark 1940-1945
ISBN: 87-989621-0-8, Svend E. Albrethsen, Jens Andersen, Ole L. Frantzen

“Atlantic Wall Typology
ISBN:90-76396-04-3, 90-76396-05-1, Rudi Rolf


Websites

Museumscenter Hanstholm

Naval Weapons of the World

Dansk Militærhistorie

Axis History Forum

atlantikwall.dk

The Atlantic Wall in Denmark

GYGES

Fund og fortidsminder

Hanstholmregistreringen

Lexikon der Wehrmacht

Google

YouTube

Regelbau.dk